۰۲,آذر ۲۵

دومین همایش فصلی سال ۱۴۰۲

دومین همایش فصلی سال ۱۴۰۲ هسکو با ارائه گزارش عملکرد واحد های مختلف در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ برگزار شد. د...
۰۲,آذر ۲۵

همایش راهبردهای مهندسی ماشین آلات معدنی

همایش راهبردهای مهندسی ماشین آلات معدنی توسط شرکت تجهیزات سنگین همگام هسکو در بهشت معادن کشور ، کرما...