لوح تقدیر

لوح تقدیر اولین کنفرانس راهبری و کاربری ماشین آلات راهسازی و معدنی