معرفی شبکه توزیع و نمایندگی ها

با توجه به گستردگی و تنوع محصولات شرکت، پشتيباني فني از اين محصولات نيازمند آموزش هاي تخصصي، قطعات متنوع و گسترده، سيستم هاي يكپارچه، شبكه خدماتي مجهز و تعميرگاه هاي تخصصي مي باشد كه شركت هسكو طي سال هاي فعاليت خود سعي در فراهم نمودن آنها داشته است.

در طول اين سال ها هسكو هميشه و همه جا همراه مشتريان خود بوده و به واسطه شبكه خدماتي گسترده و خبره اي كه دارد پشتيباني محصولات هپكو را در پروژه هاي عمراني، سدها، جاده ها و معادن انجام داده است.

بعد از تحويل دستگاه به مشتري و شروع استفاده از آن، دستگاه وارد دوره گارانتي مي شود. در صورت تمايل مشتري به ادامة همكاري در زمينة تعمير و نگهداري محصول، اين شركت آمادة ارايه هرگونه خدمات مورد نياز در زمينه ي محصولات مشتري (هپكويي و غير هپكويي) و مذاكره و عقد قرارداد همكاري مي باشد.

شبكه خدماتي هسكو در چند بخش به مشتريان هم در دوره ي گارانتي و هم در دوره ي خارج از گارانتي خدمات ارايه مي دهد.

اين بخش ها عبارتند از :

  • تعميرگاه مركزي ( مركز تعميرات تخصصي موتور، هيدروليك و…)

  • خدمات در محل مشتري

  • دفاتر مناطق

  • نمايندگي هاي تحت پوشش هر منطقه