لیست دوره های آموزشی مرکز آموزش هسکو

لیست دوره ها

ردیف نام دوره آموزشی مدت زمان دوره تعداد شرکت کنندگان مخاطبین دوره محل برگزاری
دوره های مدیریتی
1 مدیریت قطعات یدکی 3 روز 15 نفر مدیران وروسا خواست مشتری
2 مدیریت نگهداری و تعمیرات 3 روز 15 نفر مدیران وروسا خواست مشتری
3 مدیریت هزینه در ماشین آلات و ریسک 2 روز 15 نفر مدیران وروسا خواست مشتری
4 مدیریت کاهش مصرف سوخت وبهره برداری از طریق اصلاح روش اپراتوری و سرویس نگهداری 3 روز 15 نفر مدیران وروسا خواست مشتری
5 سفارش گذاریسفارش گذاری و کنترل موجودی در قطعات 3 روز 15 نفر مدیران وروسا خواست مشتری
6 بازرگانیبازرگانی و حمل ونقل داخلی و بین الملل 3 روز 15 نفر مدیران وروسا خواست مشتری
دوره های فنی تخصصی
7 آشنایی با موتور های دیزل 3روز 15 نفر سرویسکاران و مکانیک ها خواست مشتری
8 آشنایی با هیدرولیک ماشین آلات سنگین 3روز 15 نفر سرویسکاران و مکانیک ها خواست مشتری
9 سیستم های انتقال قدرت در ماشین آلات سنگین 3روز 15 نفر سرویسکاران و مکانیک ها خواست مشتری
10 آشنایی با برق و الکترونیک در ماشین آلات سنگین 3روز 15 نفر سرویسکاران و مکانیک ها خواست مشتری
11 سیستم های سوخت رسانی جدید(CRI,HPI,EGR,…) 3 روز 15 نفر مکانیک ها خواست مشتری
12 تعمیرات سیستم هیدرولیک بیل PC220 3 روز 15 نفر مکانیک ها خواست مشتری
13 تعمیرات سیستم هیدرولیک و انتقال قدرت  بیل PC400/PC600 3 روز 15 نفر مکانیک ها خواست مشتری
14 تعمیرات سیستم هیدرولیک و انتقال قدرت  بیل PC800/PC1250 3 روز 15 نفر مکانیک ها خواست مشتری
15 تعمیرات سیستم برق بیلPC220/PC400 3 روز 15 نفر مکانیک ها خواست مشتری
16 تعمیرات سیستم برق بیلPC800/PC1250 3 روز 15 نفر مکانیک ها خواست مشتری
17 تعمیرات سیستم هیدرولیک و انتقال قدرت دامپتراک کوماتسو HD325-6/HD785 3 روز 15 نفر مکانیک ها خواست مشتری
18 آشنایی با کاربری،سرویس،ترمزها وایمنی دامپتراک کوماتسو HD325-6/HD785-5 3 روز 15 نفر اپراتورها،کارشناسان وسرویسکاران خواست مشتری
19 آشنايي با ماشين آلات معدني و كاربرد آنها 3 روز 15 نفر اپراتورها،کارشناسان وسرویسکاران خواست مشتری
20 نگهداري و تعميرات زيربندي

ماشين آلات كوماتسو

2 روز 15 نفر مکانیک ها خواست مشتری
21 آشنائی با مانیتور پانل دستگاه  های کوماتسوونحوه ورود وخروج از آنها 3 روز 15 نفر کارشناسان و برقکاران خواست مشتری
22 سيستم هيدروليك و انتقال قدرت لودر WA420/WA470 3 روز 15 نفر مکانیک ها خواست مشتری
23 سيستم هيدروليك و انتقال قدرت بلدوزر D155A-2 / D275 3 روز 15 نفر مکانیک ها خواست مشتری
24 آشنایی با کاربری،سرویس وایمنی دامپتراک NHLTR60/100 3 روز 15 نفر اپراتورها،کارشناسان وسرویسکاران خواست مشتری
25 تعميرات گيربكس بلدوزر D155A-2 3 روز 15 نفر مکانیک ها خواست مشتری
26 سيستم هيدروليك و انتقال قدرت انواع

ماشين آلات هپكو

3 روز 15 نفر مکانیک ها خواست مشتری
27 سيستم هيدروليك و انتقال قدرت انواع

ماشين آلات ولو

3 روز 15 نفر مکانیک ها خواست مشتری
28 سيستم هيدروليك و انتقال قدرت انواع

ماشين آلات كوماتسو

3 روز 15 نفر مکانیک ها خواست مشتری
29 سيستم هيدروليك و انتقال قدرت انواع

ماشين آلات ليبهر

3 روز 15 نفر مکانیک ها خواست مشتری
30 سيستم هيدروليك و انتقال قدرت دامپتراك TEREX – TR100 3 روز 15 نفر مکانیک ها خواست مشتری
31 سيستم هيدروليك و انتقال قدرت شاول TEREX 3 روز 15 نفر مکانیک ها خواست مشتری
32 دوره عيب يابي و تعميرات سيستم هاي هيدروليك و پنوماتيك كاميونهاي بلاز 3 روز 15 نفر مکانیک ها خواست مشتری
33 آشنايي با سيستم برقي شاول TREXE – HR120E 3 روز 15 نفر مکانیک ها خواست مشتری
34 دوره عيب يابي و تعميرات تخصصي برق و الكترونيك كاميونهاي بلاز 3 روز 15 نفر مکانیک ها خواست مشتری
35 دوره سرویس نگهداری و اپراتوري

كاميونهاي بلاز

3 روز 15 نفر مکانیک ها خواست مشتری
36 اپراتوری   و سرویس ونگهداری ساید بوم ( لوله گذار ) 3 روز 15 نفر مکانیک ها خواست مشتری
37 آشنایی با تعمیرات كمپرسورها و هواي فشرده 3 روز 15 نفر مکانیک ها خواست مشتری
38 شناخت و بازرسي جرثقيل ها 3 روز 15 نفر کارشناسان خواست مشتری
39 تجهيزات باربرداري و استاندارد جرثقيلها 3 روز 15 نفر کارشناسان خواست مشتری
ایمنی  کار با بالابرها 3 روز 15 نفر کارشناسان خواست مشتری
40 ایمنی جرثقیل های سقفی 3 روز 15 نفر کارشناسان خواست مشتری
41 ایمنی وجابجائی بار در زوایا واوزان مختلف 2 روز 15 نفر کارشناسان خواست مشتری
42 سيستم هاي كنترلي پمپهاي هيدروليكي 3 روز 15 نفر کارشناسان خواست مشتری
43 دوره تخصصي تعميرات جوشكاري شاسي و اتاق بار 3 روز 15 نفر آهنگران و جوشکاران خواست مشتری
44 مراحل محاسبات و طراحي جك هاي هيدروليك 2 روز 15 نفر کارشناسان و مکانیک ها خواست مشتری
45 عملكرد و نگهداري پمپهاي سانتريفوژ 3 روز 15 نفر کارشناسان و مکانیک ها خواست مشتری
46 نگهداري و تعمير سيستم هاي پنوماتيك 3 روز 15 نفر کارشناسان و مکانیک ها خواست مشتری
دوره های تخصصی ماشین آلات
47 سمینار آموزشی جوش و جوشکاری 3 روز 15 نفر کارشناسان و مکانیک ها خواست مشتری
48 تربیت جوشکار ماشین آلات سنگین 15 روز 15 نفر آهنگران و جوشکاران خواست مشتری
49 جوشکاری ترمیمییا تعمیری ماشین آلات (Cladding) 6 روز 15 نفر آهنگران و جوشکاران خواست مشتری
50 چگونگی انجام پرس شلنگ در ماشین آلات 3 روز 15 نفر کارشناسان و مکانیک ها خواست مشتری
51 نقشه خواني هيدروليك ماشين آلات راهسازي و معدنی 2 روز 15 نفر کارشناسان و مکانیک ها خواست مشتری
52 سرویس نگهداری عمومی 3 روز 15 نفر سرویسکاران و مکانیک ها خواست مشتری
53 بازرسی فنی ماشین آلات 3 روز 15 نفر مدیران وروسا خواست مشتری
54 قطعه شناسي و كار با كتاب قطعات 3 روز 15 نفر اپراتورها خواست مشتری
55 دوره تخصصی لاستیک 2 روز 15 نفر کارشناسان خواست مشتری
56 روغنها و روانكارها و انتخاب روغن ها در ماشين آلات راهسازي و معدني 2 روز 15 نفر سرویسکاران و کارشناسان خواست مشتری
57 فيلترها و فيلتراسيون روغن و نقش آن در ماشین آلات 2 روز 15 نفر سرویسکاران و کارشناسان خواست مشتری
58 OCM 2 روز 15 نفر سرویسکاران و کارشناسان خواست مشتری
دوره های اپراتوری
59 دوره های کاربری و اپراتوری ماشین آلات راهسازی،معدنی و کشاورزی 2 روز 12نفر اپراتورها سایت مشتری
60 آموزش اپراتوری اصلاحی 1 روز 15 نفر اپراتورها سایت مشتری
61 صدور گواهینامه ویژه 40 ساعت 25 نفر متقاضیان گواهینامه ویژه هسکو اراک
ارزیابی و سطح بندی پرسنل فنی
62 ارزیابی اپراتورها،سرویس کاران و مکانیک ها 8 روز 90 نفر اپراتورها،

کارشناسان وسرویسکاران

سایت مشتری

روش های برگزاری دوره های مختلف آموزشی:

  • برگزاری دوره طبق برنامه آموزشی سالیانه
  • برگزاری دوره طبق درخواست مشتری در مرکز آموزش هسکو در اراک
  • برگزاری دوره طبق درخواست مشتری در مرکز آموزش هسکو در تهران
  • برگزاری دوره طبق درخواست مشتری در سایت مشتریان
  • برگزار دوره های آموزشی طبق تفاهم ناهه بصورت ترکیبی در اراک،تهران و سایت مشتری.

راه های ارتباط با ما:

مرکز آموزش هسکو:

  • تلفن های مرکز: 33415367-086 و 33415357-086
  • تلفن همراه : 09188639045 و 09188632428 و 09350691360
  • کانال تلگرام:@HESCOTR
  • وب سایت:HESCOIR.COMWWW.HESCO.IR

آموزشگاه ویژه هسکو:

تلفن ثابت: 33415275-086 و 33415476-086

تلفن همراه:09189651881

فرم درخواست دوره آموزشی